cg5-3.jpg

زمین لغزش

زمین‌لغزه یا رانش زمین یا زمین لغزش به حرکت لایه‌های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شیبدار که ناپایدار شده اند حال به دلایل متفاوت مانند زمین لرزه یا راه سازی به سمت پایین را گویند. عامل حرکت توده رسوبی، نیروی جاذبه، زلزله جاده سازی، باران یا فشار منفذی سیالات، سبک سازی پایین دست توده و....است. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد (تنها چند میلی‌متر در سال) یا با سرعت بسیار بروز کند و تاثیرات مصیبت‌باری به جای بگذارد . رانش زمین حتی می‌تواند در بستر دریا و زیر آب رخ دهد و امواج جزر و مدی به وجود آورد که باعث تخریب در مناطق ساحلی شود . این رانش‌ها را رانش زمین زیردریایی می‌گویند . رانش زمین ممکن است به علت زلزله، فعالیت آتشفشانی، تغییرات آب‌های زیرزمینی، به هم خوردن یا تغییر شیب زمین رخ دهد.

انواع زمین لغزش‌ها 

لغزش انتقالی یا ساده :

در لغزش انتقالی، توده‌ای از مواد به روی یک سطح کم و بیش سفت به سمت پایین دامنه می‌لغزند . شرایط زمین‌شناسی و در راس آن وجود ناپیوستگیهای ساختی دارای جهتیابی مناسب، از جمله عوامل ایجاد یک لغزش انتقالی است .

لغزش دایره‌ای یا چرخشی:

در این حالت گسیختگی در راستای سطوحی منحنی و قاشقی شکل، که حداکثر تنش برشی را تحمل می کنند، صورت می‌گیرد. برای ایجاد یک لغزش دایره‌ای معمولاً نیاز به شرایط زمین شناسی ویژه و گسستگیهای ساختی نیست. 

از آنجایی که پیش‌بینی مناطق حادثه خیز باعث میگردد تا تلفات و خسارات به حداقل برسد امروزه با استفاده از فناوری جی آی اس مناطق حادثه خیز را تا حدود زیادی مشخص کرده‌اند 

زمين لغزش ها در بسياري از محيطها، تاريخچه زمين شناسي را در خود حفظ مي كنند كه اين سوابق مي توانند براي تحليل احتمال منشاء لرزه اي يک زمين لغزش مورد استفاده قرار گيرند.

   اگر شواهد نشان دهنده احتمال منشاء لرزه ايي يك يا گروهي از زمين لغزش ها باشد و همچنين تعيين زمان رويداد زمين لغزش ممكن باشد در اين صورت مي توان به يك زمينلرزه تاريخي و بعضي از خصوصيات آن پي برد. 

   چنين مطالعات ديرينه لرزه ايي مي تواند در بازسازي تاريخ لرزه ايي يك محل يا منطقه كمك كند. در مناطقي كه منشاء لرزه ايي چندگانه دارند و همچنين در مناطقي كه گسلهاي سطحي مخفي مي باشند مطالعه ديرينه لرزه ايي گسيختگي هاي زمين ابزاري با ارزش در مطالعات خطرپذيري و ريسك منطقه مي باشد كه در اين امر تفسير تاريخچه فعاليت گسلهاي منفرد بسيار با اهميت مي باشد.

   تحليل ديرينه لرزه ايي يک زمين لغزش شامل 3 مرحله مي باشد:

   1-تشخيص يك ساختار به عنوان زمين لغزش.

   2-تعيين سن زمين لغزش.

   3-نشان دادن اين موضوع كه زمين لغزش در اثر جنبش حاصل از زمين لرزه روي داده است.

برای آشنایی با «لغزش ها و ديرين لرزه شناسي» به این مقاله  از Randallدر پایگاه اطلاعات علوم زمین مراجعه کنید.

حرکت های توده ای :

به گسیختگی مواد تشکیل دهنده دامنه های پر شیب بر اثر عوامل آبگیری و کاهش نیروی اصطکاک و افزایش نیروی ثقل حرکت های توده ای اطلاقمیگردد .

عوامل موثر در حرکات توده ای به نظر دونالد:

۱: نوع سازند (اصلیترین عامل). سازند هایی مانند مارن شیل و یا تناوبی از این دو  مستعد حرکات توده ای میباشند.هر چه رس های غیر اشباع مانند مونت موریلونیت و  ایلیت زیادتر باشد سازند حساستر به حرکات توده ای میباشد. همچنین هر چه نمک های  کلرور سدیم زیادتر  باشد سازند حساس تر به فرسایش است.

۲: میزان رطوبت:در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب و دامنه های رو به شمال و بارش  های برفی متوالی همچنین دوره های خشکسالی و رطوبتمیتواند در تشدید حرکات توده ای  نقش  داشته باشد.

۳: وضعیت تکتونیک (توپوگرافی ): شیب دامنه (شیب های بالای ۳۰ در صد) و شیب و جهت  لایه ها گسل و شکست ها میتواند در تشکیل و تشدید حرکات توده ای نقش داشته  باشد.

۴: نوع استفاده از زمین

انواع حرکات توده ای : تقسیم بندی های متعددی وجود دارد. مهمترینآنها تقسیم بندی  شارپ ,دونالد و طبقه بندی ایرانی (!!!!!) میباشد.

طبقه بندی شارپ: شارپ حرکات توده ای را به دو دسته تقسیم کرد:

۱):جریان ها : در محیط مرطوب : مانند رانش زمین (Earth flow) سولیفلوکسیون. روانه گل (Mud flow) . زمین لیزه (Slumping) . در این دسته از حرکات تود ه ای سرعت   از  بالا به پایین کم میشود. و عامل اصلی آن کاهش اصطکاک داخلی است.

۲):لغزش ها و ریزش ها :در محیط خشک .شامل ریزش (Falling).خزش(Creeping).لغزش(Landslide) .ژلیفراکسیون(Gelifraction). در این دسته سر عت حرکت مواد از بالا به پایین یکسان میباشد.

ویژگی های لغزش ها :

1):معمولا در توده های خاک و یا سنگی مقاوم رویی که دارای زیر بسترسست (مارنی) باشند اتفاق میافتند.

۲):خط گسستگی (Timberline) به صورت خط طولی میباشد.

۳):محدوده آن رو ی دامنه وسیع است.

۴): بخشی از دامنه به صورت پله ای پایین میاید.

۵)به دیواره ایجاد شده اسکارپ(Scarp) میگویند.

۶): معمولا در اثر گسل یا بریدگی پای دامنه در اثر جاده سازی و یا عبور رودخانه و آبراهه از پای دامنه و شسته شدن پای دیواره تشدید میگردد.

۷): شاخص روانی در لایه زیرین بیش از سایر نقاط است.

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.