1.jpg

بالا رفتن دماي كره زمين و آلودگي آب‌هاي زيرزميني

اين خطر جديد عبارت از آلوده‌شدن آب‌هاي شيرين سفره‌هاي زيرزميني در شهرهاي بزرگ به واسطه بالاآمدن سطح آب دريا است: سفره‌هاي آب زيرزميني بيشتر از 12 شهر بزرگ جهان در معرض خطر جدي شورشدن به واسطه نفوذ آب دريا از منافذ زيرزمين به دورن اين سفره‌ها است.

حتي اگر در كنار‌ه‌هاي سواحل، ديواره‌هاي دفاعي به وجود بيايد به علت كاهش بارندگي ناشي از ازدياد دما و ازدياد مصرف آب شيرين، سطح آب سفره‌هاي زيرزميني پايين مي‌رود و اين امر خطر بزرگي براي ساكنان كره زمين به همراه دارد.

يونسکو درباره آلودگي و استفاده بيش از حد از آب هاي زيرزميني هشدار داد

سازمان علمي فرهنگي و آموزشي سازمان ملل متحد، يونسکو روز چهارشنبه ضمن انتشار اولين نقشه ذخاير آب هاي زير زميني جهان در خصوص آلودگي و بهره برداري بيش از حد از ذخاير آب هاي زير زميني فرامرزي هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، يونسکو خاطر نشان کرد نزديک به نود و شش درصد سفره هاي زير زميني آب شيرين که بخش اعظم آنها فرامرزي هستند، در اين نقشه گنجانده شده اند.

تاکنون دويست و هفتاد و سه سفره آب زير زميني فرامرزي (که دست کم بين دو کشور مشترک است) در جهان شناسايي شده است. شصت و هشت سفره آب زير زميني در قاره آمريکا، سي و هشت سفره در قاره آفريقا، شصت و پنج سفره در اروپاي شرقي، نود سفره در اروپاي غربي و دوازده سفره نيز در آسيا هستند.

يونسکو خاطر نشان مي کند اگر چه اين سفره هاي آب زير زميني در همه قاره ها وجود دارند، اما همه آنها تجديد شدني نيستند. به طور مثال سفره هاي آب هاي زير زميني شمال آفريقا و شبه جزيره عربستان که بيش از ده هزار سال پيش يعني زماني که آب و هوا مرطوب تر بود به وجود آمده بودند، تجديد نشده اند.

يونسکو در ادامه مي افزايد "حتي در صورتي که اين سفره ها تجديد شدني باشند، يعني به طور مرتب با نزولات آسماني تغذيه شوند، در برخي مناطق به ويژه جزاير کوچک و مناطق ساحلي درياي مديترانه با بهره برداري بيش از حد يا آلودگي تهديد مي شوند.

آلوده‌‌ترين مناطق كره زمين

گروه Blacksmith فعال در زمينه محيط زيست، 10 منطقه از آلوده‌‌ترين مناطق كره زمين را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. بر اساس نتايج بررسي‌هاي اين گروه،‌ از 10 نقطه آلوده جهان، سه منطقه در كشور روسيه قرار دارند و ساير موارد در ديگر نقاط جهان پراكنده‌ هستند. معيار اصلي در انتخاب اين 10 منطقه آلوده، نوع آلاينده‌هاي زيست محيطي مي‌باشد. فلزات سنگين مانند سرب، كرم و جيوه از مهم‌ترين منابع اين آلودگي‌ها هستند كه سلامتي حدود 10 ميليون نفر از ساكنين اين مناطق در هشت كشور را به خطر انداخته‌اند. يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها، انباشته شدن مواد سمي ماندگار در محيط زيست و همچنين نفوذ مواد سمي به بدن افرادي است كه در اين نواحي زندگي مي‌كنند. در برخي از اين نواحي آلوده، متوسط سن اميد به زندگي ساكنين آن، به متوسط عمر انسان‌هاي قرون وسطي نزديك شده است.

در اين نواحي، سن اميد به زندگي حدود نصف متوسط عمر مردمان كشورهاي ثروتمند جهان بوده و چنانچه اين افراد به همين عمر كوتاه نيز دست يابند، سراسر دوره زندگي‌شان مملو از ناراحتي‌‌ها و بيماري‌‌هاي فراوان است. بروز نقص‌هاي مادرزادي در نوزادان نيز امري طبيعي در اين مناطق محسوب مي‌شود، همچنين 90 درصد كودكان اين مناطق به بيماري آسم مبتلا هستند. عقب‌ماندگي ذهني نيز در اين جوامع كاملا شايع است. ‌گفتني است، حدود 20 درصد از مرگ و ميرهاي زودرس به علت عوامل زيست محيطي است. ‌به هر حال، 10 منطقه آلوده جهان به شرح ذيل شناسايي شده‌اند

1.چرنوبيل اوكراين

6. لينفن چين

2 زرژينسك روسيه

7 مايلو - سو قرقيزستان

3 هاينا جمهوري دومنيكن

8 نوريلسك روسيه

4.كابوه زامبيا

9 منطقه رانيپت هند

5 لااُرويا پرو 10 رادنايا - پريستان روسيه

 

 

 

 

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.