2.jpg

مدیریت منابع آب در برزیل

مدیریت منابع آب در برزیل

غلامعلی معماری

نام کشور برزیل از واژه اسپانیایی و پرتقالیBrazil که نام محلی گونه ای از درختان هند شرقی که از آن رنگ قرمز تیره ای استخراج میشد گرفته شده است برزیل پنجمین کشور بزرگ دنیاست که تقریبا نیمی از پهنه آمریکای جنوبی را در اختیار دارد سرتاسر شرق این کشور را اقیانوس اطلس احاطه کرده است طول نوار ساحلی این کشور 7491 کیلومتر است این کشور از شمال با ونزوئلا، گویان، سورینام گویان فرانسه و در شمال غرب با کلمبیا، در غرب با بولیوی و پرو در جنوب شرق با آرژانتین ، و پاراگوئه و در جنوب با اروگوئه هم مرز است برزیل از نظر اقتصادی دهمین کشور دنیا است مساحت خشکی های این کشور 8511965 کیلومتر مربع و مساحت تنه های آبی آن 55455کیلومتر مربع است بیشتر اراضی آن دارای ارتفاع 200 تا 800 متر از سطح دریا ست و بلندترین قله آن 3014 متر است.
نیمی از مساحت برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی ، پوشیده از جنگلهای متراکم استوایی و بارانی کمتر شناخته شده است ، جنگلهای جنوبشرقی برزیل از 20 میلیون سال قبل تا کنون وجود داشته است. قسمت جنوبی کشور هم ازجنگلهای سوزنی برگ وباتلاقهای وسیع و متعدد پوشیده شده است. بزرگترین باتلاق های دنیا در برزیل قرار دارد.
- 12 % از کل آبهای جهان در برزیل قرار دارد سرانه آب تجدید شونده جهان8210 میلیارد مترمکعب است
- آ مازون که در محدوده آن فقط 4% از جمعیت این کشور ساکن هستند 48% خاک برزیل را در برگرفته و به تنهایی 75% از آبهای شیرین این کشور را تأمین می کند. اما 10% از آبهای شیرین در جنوبشرقی برزیل که منطقه ای کاملاً کشاورزی و اقتصادی است و 5 % آن در شمال شرق برزیل که منطقه ای است خشک ولی 18% از مساحت برزیل و 28% از جمعیت آن را در بر می گیرد وجود دارد.این ناحیه نیمه خشک برزیل همه ساله با خشکسالی جدی و از بین رفتن کشاورزی و کمبود غذا روبروست.
- در شمال برزیل حوضه های آبریز رودخانه ای آمازون ، توسکان تین و آراگویا و سانفرانسیسکو که56% از خاک برزیل را زهکشی می کنندودو مجموعه رودخانه ای پلاتا که خود دارای 3 زیر حوضه برزیل ، پاراگوئه بالایی و اوروگوئه استقرار دارد. بقیه رودخانه ها دارای حوضه های متعددی منفردی هستند که به اقیانوس می ریزند
- رودخانه آمازون بعد از نیل طولانی ترین رودخانه جهان است. اما پرآب ترین رودخانه دنیاست.
- قسمتی از رودخانه آمازون از دهانه تا پرو قابلیت عبور کشتی های بخاری اقیانوس پیما را دارد.
- بر روی آمازون به علت وسعت رود و حجم زیاد آب سدی احداث نشده است و عمده سدها بر روی سرشاخه های آن قرار دارند
- در حوزه آمازون سالانه 8735 میلی متر باران می بارد و میزان تبخیر نسبت به بارش 50% است که در حدود 4918 میلی متر می شود.
- سطح حوزه آمازون 3935000 کیلومتر مربع است. جمع کل بارندگی در برزیل 15158 میلی متر در سال است.
- منابع آب
- مساحت کشور: 8 میلیو ن و 460 هزارکیلومتر مربع
- کل آب تجدید شونده : 7233 میلیارد مترمکعب
- سرانه آب تجدید شونده : 43028 مترمکعب (سال 2007)
- آبهای سطحی داخل کشور: 5418 میلیارد مترمکعب
- آبهای سطحی خارج از کشور: 1900 میلیارد مترمکعب
- آبهای زیرزمینی 112000 میلیارد مترمکعب
- تغذیه زیرزمینی 1874 میلیارد مترمکعب
- چاه های در دست بهره برداری 300.000 حلقه
- حفرچاه های جدید سالانه 10.000 حلقه
- تعداد سد ساخته شده 7227 دستگاه در ایالت شمالشرقی سی یرا (Ceara
- ظرفیت سدها مجموعاً 110 میلیارد مترمکعب
- 81% از نیروی برق توسط برق آبی ها صورت می گیرد
سد توکورویی Thocurui بر روی رودخانه Tucantus در ناحیه شمال شرقی 110 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. ظرفیت سرریز این سد برق آبی 120.000 مترمکعب در ثانیه وبزرگترین سرریز جهان است. طول سد 11 کیلومتر و ارتفاع آن 78 متر است.
- در طول 70 سال گذشته ، برزیل به موفقیت های بزرگی در زمینه مهار آبها ، تأمین نیروی برق آبی در سالهای اخیر و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در شمال شرق کشور ، دست یافته است.
-مصارف و برداشت در بخش خانگی 12% قسمت عمده آن از آب زیر زرمینی
-مصارف و برداشت در بخش صنایع 6%
-مصارف و برداشت در بخش معادن 2%
-مصارف و برداشت در بخش کشاورزی 80%
31% اراضی کشور کشاورزی است که 4/4% آن آبیاری می شوند از این مقدار :
42% آبیاری غرقابی (کرتی)
6% آبیاری نشتی
45% آبیاری تحت فشار
6% متمرکز
- چالش های بخش آب برزیل
- عدم دسترسی به آب در شمال شرق کشور ، جایی که میلیون ها نفر از خانوارهای روستایی ، شدیداً با فقر دست به گریبانند
- آلودگی آب در قسمت های عمده ای از مراکز شهری که موجبات فقر بهداشتی مردم ، ایراد خسارات شدید به محیط زیست و افزایش هزینه های تصفیه آب برای اهالی پایین دست را افزایش داده است دیده میشود.
- ساختار مدیریتی- قانونی آب
از 1901 و براساس ساخت اولین سازه تأمین برق آبی شکل گرفت که تا اواسط سال 1970 ، برق آبی ها در مرکز توجه مدیریت منابع آب بودند.
- در سال 1934 پس از انجام اصلاحات متعددی که روی نسخه های پیشنهادی 1907 در مورد قانون آب صورت گرفت. اولین قانون آب برزیل نوشته شد که برای 60 سال مورد استفاده قرار گرفت. در قانون آب برزیل آب برای همه گونه مصارف آزاد است و به همه مردم اختیار می دهد که از آب به شرط رعایت موازین قانونی بهره برداری کنند. بعضی ازمجازات های آلودگی آب در این قانون پیش بینی شده و لذا بایستی غرامت بپردازند.
- در اصلاحیه قانون اساسی سال 1988 مقرر شد که تغییرات لازم در بخش آب بوجود آید اجرای آن به دولت سپرده شد و محدودیت هایی برای برداشت ایالتی از آب ها منظور شد و بهمین خاطر بحث کنترل بیشتر دولت رودخانه های مرزی و کشوری ، شروع شد در حالیکه رودخانه ها و آبهای مرزی داخل ایالتها به همان شکل سابق باقی ماند. براساس این قانون هر ایالتی توسعه منابع خود را آغاز نمود. در سال 1991 سائوپولو ایالت پیشرو در این زمینه بود.
- در حال حاضر 26 ایالت برزیل و دولت مرکزی قانون نوسازی مدیریت منابع آب را به اجرا گذاشته اند.

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.