2.jpg

خرد لرزه نگاری (میکروسایزمیک)

بسیاری از رفتارهای مکانیک سنگ در عمق کم، یکی از مشکلات بزرگ برای مهندسین در پروژه‌هاي مهندسي عمران، معدن، نفت و گاز می‌باشند. استفاده از داده‌های خرد‌لرزه در مناطقی که تحت تاثیر استرس‌های محلی مانند تغییرات شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی سبب ایجاد گسیختگی می‌شود، امروزه به عنوان روشی موثر جهت مونیتورینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از سیستم‌ها و روش‌های نوین می‌توان رویدادهای شکستگی در حدود چند ده سانتیمتر به بالا را که می توانند موجب تولید رویداهای لرزه‌ای با بزرگای منفي شوند را بررسی نمود. با نصب سنسورهای Geophone که دارای امکان پوشش فرکانس‌هایی در محدوده‌های 5 تا1000 هرتز و سنسورهای شتابنگاری Piezoelectric Accelerometer با محدوده فرکانسی 50 تا5000 هرتز و رکوردر Paladin با رزولوشن 24 بیت با امکان نمونه برداری تا 10 کیلوهرتز و نصب آرایه صحیح امکان برداشت دقیق داده با رزولوشن و دقت مکان‌یابی بالا را فراهم می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.esgsolutions.com مراجعه فرمائید.

 

دانلود بروشور

دانلود نمونه تجهیزات

دانلود نمونه نرم افزار

دانلود نمونه پروژه های انجام شده

 

 

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.

معرفی تجهیزات ژئوفیزیکی

water drop

water