• اکتشاف آب زیرزمینی

    ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی به روش مقاومت ویژه الکتریکی RS

  • نفت

  • معدن

  • گراویمتری CG-5

    کاربرد در اکتشاف کانی های فلزی سنگین و نفت و گاز

  • خورشید و زمین

  • ژئومغناطیس

مجله فيزيك زمين و فضا جلد 40‏، شماره 2، 1393

 

مقالات فارسی

حمیدرضا جوان‌امروز، مرتضی اسکندری قادی و نوربخش میرزائی طیف‌ها‌ی‌ طرح برای ساختگاه‌های سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیف‌ها‌ی‌ حاصل از تحقيقات منطقه‌ای   [اصل ‌مقاله]

رامین موقری، غلام جوان دولوئی، مژگان نوروزی و احمد سدیدخوی تعیین ساختار سرعتی پوسته جنوب شرق ایران براساس نوفه محیطی لرزه‌نگاشت‌‌های باندپهن   [اصل ‌مقاله]

مجید معهود، نفیسه اکبرزاده و حسین حمزه‌لو شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین برای زمین‌لرزه اول 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان، شمال غرب ایران به روش کاتوره‌ای گسل محدود   [اصل ‌مقاله]

عادل مجیدی، حمیدرضا سیاه‌کوهی و رامین نیکروز تحلیل سرعت به روش شباهت تفاضلی خودران با قدرت تفکیک بالا   [اصل ‌مقاله]

برهان توکلی، علی غلامی و حمیدرضا سیاه‌کوهی درون‌یابی داده‌های لرزه‌ای با مجموعه‌اي از تابع‌هاي منظم‌ساز جدید   [اصل ‌مقاله]

نوید امینی و عبدالرحیم جواهریان کاربرد برش‌نگاری شکل موج داده‌‌های لرزه‌ای در یک بررسي لرزه بین‌چاهی مقیاس مهندسی   [اصل ‌مقاله]

بهروز اسکويي و صفيه اميديان بررسي ساختاري گسل‌‌هاي ايرا و نوا در جنوب شرق آتشفشان دماوند با استفاده از روش مغناطيس‌سنجي   [اصل ‌مقاله]

مهدی گلی چالش‌ها در تعریف بی‌‌هنجاری جاذبی بوگه در ژئودزی و ژئوفیزیک   [اصل ‌مقاله]

مهدی گلی و مهدی نجفی علمداری تقریب بیضویِ اثرات توپوگرافی در مدل‌سازی میدان گراني زمین   [اصل ‌مقاله]

حسین ایزدی، غلامرضا نوروزی، بیژن روشن روان و سیما شکیبا آنالیز معکوس برداشت‌های مغناطیسی به‌منظور یافتن بی‌هنجاری‌ها‌‌ی محلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک   [اصل ‌مقاله]

مهتاب رضائیان، علیرضا محب‌الحجه، فرهنگ احمدی گیوی و محمدعلی نصراصفهانی تحلیل آماري-ديناميكي رابطه بين مسیر توفان مدیترانه و نوسان اطلس شمالی برمبنای فرایافت فعالیت موج   [اصل ‌مقاله]

مژگان یعقوبی و علیرضا مساح بوانی تحلیل حساسيت و مقایسه عملكرد سه مدل مفهومي HBV، IHARCES و HEC-HMS در شبیه‌سازی بارش-رواناب پیوسته در حوضه‌‌های نیمه‌خشک (بررسي موردی: حوضه اعظم هرات-یزد)   [اصل ‌مقاله]

  •  

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.