1.jpg
نمایش # 
عنوان
سفره های آب زیرزمینی روبه پایان است/ بهینه سازی مصرف آب ترویج شود ا
«دور باطل» در منابع آب زيرزميني
وضعیت و نحوه مدیریت منابع آب در ایران
دريچه اي جديد به سوي منابع آب
مقالات قدیمی: آبهای زیرزمینی و بهره برداری از آنها برای کشاورزی-صنعت آب شرب شهرها و ده ها(1342)
نقش توسعه شهري بر آلودگي سفره آب زيرزميني
زلزله و آلودگی آب های زیرزمینی
مرگ سفره‌های زیر زمینی کرمان
تاثير آبهاي زير زميني بر توسعه منابع طبيعي
جهت حركت آب هاي زيرزميني
آلودگی آبهای زیرزمینی
آلودگی آب ها
بالا رفتن دماي كره زمين و آلودگي آب‌هاي زيرزميني
ررسی پدیده فرونشست (Subsidence) وعلل رخداد آن
نحوه برخورد قانوني با چاههاي غيرمجاز و بهره برداري غيرمجاز از چاههاي مجاز
بهره برداری از منابع آب
آبخوان داري
مشكلات و آلودگي آبهاي زيرزميني
طرح تحول در مديريت منابع آبهاي زيرزميني
ميانگين بلندمدت تغذيه آب زيرزميني (mm/year)
افت کیفیت آبهای زیرزمینی
منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان
اثرات اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی
با تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم
آب زیر زمینی یک سرمایه پنهان
وضعيت بحرانی منابع آب زيرزميني كشور و راهكارهای رفع بحران
حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیر زمینی
توصیفی اجمالی در مورد آب های زیر زمینی
سفره های آب زیرزمینی و انواع آن
آب زیرزمینی و محیط زیست
مصرف بی رویه و فرونشست
پيامدهاي ناشي از استفاده بي رويه از آب هاي زيرزميني ; ايران رتبه سوم برداشت آب در جهان را داراست
اطلاعات‌ قنات‌ و كاربردهاي‌ آن‌
قنات
سدهای زیر زمینی گامی نو در پتانسیل یابی کمی و کیفی منابع آبی
سد زیرزمینی
چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی
وضعيت بحرانی منابع آب زيرزميني كشور و راهكارهای رفع بحران
شش ميليارد متر مکعب افت سالانه آب هاي زير زميني
آب زیرزمینی
بهره‌برداری از آب زیرزمینی
مدیریت منابع آب در برزیل
افت سطح آب زیرزمینی ، یک مشکل جهانی
آبهای زیرزمینی (groundwaters)
قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني
راهنمای تهیه مدل ریاضی آب های زیرزمینی- نشریه 337-الف وزارت نیرو

معرفی تجهیزات ژئوفیزیکی

water drop

water