sunearth.jpg

کشور به ۴۵۰ ایستگاه لرزه نگاری نیاز دارد

محمد جواد فدائی استاندار کرمان پنج شنبه 15 آذر ماه 97 در دیدار رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با اشاره به پراکندگی گسل در استان پهناور کرمان و لرزه خیز بودن این استان تکمیل شبکه لرزه نگاری را اولویت کاری دانست و گفت: تکمیل شبکه لرزه نگاری برای آمادگی و مقابله با زلزله نه تنها هزینه تلقی نخواهد شد بلکه سرمایه گذاری برای آینده استان خواهد بود.

وی گفت: نتیجه گیری‌های به دست آمده این رصد و پایش داده‌های این شبکه برای آمادگی دستگاه‌های اجرایی مفید خواهد بود.

استاندار کرمان تصریح کرد: تمام توان برای تامین منابع مالی را صرف خواهیم کرد تا در پایان سال ۹۸ این شبکه کامل گردد.

در ادامه این نشست مجید بنی بیدهندی رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان و اهمیت تکمیل شبکه لرزه نگاری گفت: ۲۶ شهر و منطقه در کشور شبکه و پایگاه لرزه نگاری دارند که از این تعداد ۸ ایستگاه در کرمان و ۲۱ ایستگاه در نقاط دیگر عضو این شبکه اند و بقیه پایگاه‌های تک ایستگاه هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳۰ ایستگاه در کشور وجود  دارد که طبق نیاز کشور باید به ۴۵۰ ایستگاه ارتقا یابد.

بید هندی با اشاره به اینکه زلزله قابل پیش بینی نیست، بیان داشت: رصد و پایش داده‌های ایستگاه‌های لرزه نگاری علایم مهم و مفیدی برای آمادگی‌ها و هشدار‌های زمان وقوع زلزله می‌باشد.

وی گفت: از برنامه‌های تدوین شده موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران احداث چندین رصدخانه پیش نگاری در کشور می‌باشد که استان کرمان پس از تهران در اولویت دوم ساخت قرار دارد.

در ادامه این نشست معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت: در حال حاضر ۸ ایستگاه لرزه نگاری در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد ۵ ایستگاه دائم و مابقی موقت می‌باشد.

وی افزود: برای وسعت استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور این تعداد ایستگاه لرزه نگاری بسیار کم و تحلیل زمین لرزه‌های استان کامل و جامع نمی‌باشد.

سید مصطفی آیت اللهی موسوی تصریح کرد: با اجرای کامل این تفاهم نامه تعداد ایستگاه‌های استان در مجموع ۱۸ ایستگاه و طی ۱۶ ماه آینده توسعه شبکه لرزه نگاری استان که از سال ۱۳۹۴ متوقف مانده بود تکمیل و کل استان تحت پوشش دقیق‌تر قرار می‌گیرد.

در پایان این نشست تفاهم نامه گسترش شبکه لرزه نگاری استان مابین استاندار کرمان و رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با تعهد اضافه کردن ده ایستگاه تا پایان سال ۱۳۹۸ امضا شد.

 مساحت استان کرمان ۱۱.۳ درصد مساحت کل کشور می‌باشد که از ابتدای سال جاری ۲۹ زمین لرزه در این استان رخ داده که از این تعداد دو زلزله بالای ۵ ریشتر بوده است.

 

 

 

 

.اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.