water2.jpg

نقشه زمین شناسی و گسل های کف بستر سراسر خلیج فارس تهیه شد

معاون مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در امور اکتشاف از تهیه نقشه زمین شناسی و گسل های کف بستر سراسر خلیج فارس خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، بهمن سلیمانی از تهیه نقشه زمین شناسی و گسل‌های کف بستر در سراسر خلیج فارس، توسط کارگروه طرح اکتشاف که از کارشناسان مجرب زمین شناسی و ژئوفیزیکِ مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران هستند خبر داد و گفت: این نقشه با استفاده از اطلاعات چاه های اکتشافی حفاری شده و تفسیر خطوط لرزه نگاری ژئوفیزیکی، تهیه شده است.
مدیر طرح اکتشاف خلیج فارس ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد چاه های اکتشافی حفاری شده در خلیج فارس، نخستین نقشه گسترش سازند زمین شناسی در زیر رسوبات زمان حاضر کف بستر خلیج فارس، در مقیاس یک به یک میلیون و با استفاده از اطلاعات چاه های حفاری شده مربوط به اولین واحد زمین شناسی حفاری شده در چاه‌های اکتشافی تهیه شده است که گسل ها و شکستگی های موجود در کف بستر خلیج فارس بر پایه اطلاعات تفسیر شده لرزه نگاری ژئوفیزیکی به صورت یک لایه اطلاعاتی به آن اضافه شده است.
سلیمانی، عدم پراکندگی یکسان چاه ها را یکی از چالش های اصلی تهیه نقشه زمین شناسی در سراسر خلیج فارس خواند و گفت: برای تکمیل نقشه در حد فاصل چاه ها با فواصل زیاد، از روش میانیابی استفاده شده است.
وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و عدم برخی قطعیت‌ها، نقشه تهیه شده می تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مطالعات زمین شناسی دریایی مورد استفاده قرار گیرد.
سلیمانی اظهار کرد: طرح اکتشاف خلیج فارس مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهیه نقشه از گسترش نخستین سازند زمین شناسی و گسل ها در زیر رسوبات عهد حاضر کف بستر خلیج فارس با استفاده از تلفیق و تفسیر افق های کم عمق درخطوط لرزه‌ای و چاه‌های توسعه ای و تولیدی ناحیه با مقیاس بزرگتر را در برنامه آتی خود دارد.
به گزارش NIOC، نقشه های زمین شناسی، بسته به نیاز و در مقیاس های مختلف تهیه می شوند که از جمله اطلاعات پایه ای به شمار رفته و در زمینه‌های گوناگون شامل زلزله ها با شناخت دقیق گسل ها، صنایع نفت، معدن، عمران، راه، راه آهن، خطوط انتقال انرژی، مکان یابی ساختارهای بزرگ (‌سد، پالایشگاه، نیروگاه و تاسیسات بزرگ) و توسعه شهری، کاربرد گسترده‌ای دارند.
نقشه های زمین شناسی استاندارد کشوری در ایران به طور عمده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در مقیاس های گوناگون تهیه شده اند.

 

 

 

 

 

.اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.